Over Nijkerk

De nieuwbouwwijk Doornsteeg in Nijkerk groeit. Doornsteeg is een wijk in aanbouw dichtbij het gezellige centrum van Nijkerk, met een fraaie groene beekzone en veel duurzaamheid. De ligging van Nijkerk in het centrum van ons land met een goede bereikbaarheid maakt wonen in Doornsteeg extra aantrekkelijk. Welkom in Doornsteeg, welkom in Nijkerk.

De leefbaarheid, ligging, opbouw van de wijk en de voorzieningen, zoals sport- en speelvoorzieningen en onderwijsmogelijkheden, zijn bij de koop van een woning van groot belang. Dit jaar wordt er gestart met de bouw van een Kindcentrum in de wijk Doornsteeg. Met de start van het schooljaar 2020-2021 wordt dit in gebruik genomen. Scouting Nijkerk krijgt een mooi nieuw onderkomen in deze wijk. En wat is nog meer belangrijk? Wilt u graag op de fiets naar de stad? Om te zorgen voor een goede verbinding met het centrum van Nijkerk en aan te sluiten op de aanwezige fietspaden zijn er twee fietstunnels gerealiseerd. Deze tunnels liggen onder de Ambachtsstraat/N301 en de Arkemheenweg. Steeds meer mensen kiezen voor energieneutraal wonen. Hier is natuurlijk ook aandacht voor in dit nieuwbouwproject.

Doornsteeg is een energiezuinige wijk in Nijkerk. Energieneutraliteit kan worden bereikt door zo min mogelijk energie te verbruiken, zelf duurzame energie op te wekken of zo nodig duurzame energie van elders te halen. Om deze doelstelling te halen, is de inzet van u, de (toekomstige) bewoners van Doornsteeg onmisbaar.

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat er speelt in de wijk? Bijvoorbeeld over het inzamelen van afval, nieuwe woningbouwplannen, de inrichting van de openbare ruimte, werkzaamheden in de wijk, wegafsluitingen en/ of – omleidingen. Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale bewonersbrief van de gemeente. Deze brieven ontvangt u in uw mailbox zodra er weer wat nieuws te vertellen is. U blijft zo automatisch op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast komen deze berichten ook te staan op de nieuwspagina van website www.woonstek-doornsteeg.nl/bewonersinformatie. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.